Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
Aktualności
Pożegnanie Szefa Wydziału Budownictwa
20.04.2018
Pożegnanie Szefa Wydziału Budownictwa

W dniu 19.04.2018 roku, w sali konferencyjnej Klubu Inspektoratu Wsparcia SZ, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Artur Cichorski, pożegnał odchodzącego na inne stanowisko służbowe w Szefostwie Infrastruktury IWsp.SZ, dotychczasowego Szefa Wydziału Budownictwa ppłk Krzysztofa Osowickiego.


Na uroczystości obecni byli: kadra kierownicza i pracownicy Wydziału Budownictwa oraz innych Wydziałów i Sekcji Zarządu.


Wszyscy życzymy ppłk Krzysztofowi Osowickiemu powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku służbowym.


Zdjęcia: pan Wojciech Szprychel

Krzysztof Stasiewski


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych