Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
Przyroda poligonu toruńskiego
Poligon toruński uznaje się za najstarszy na świecie. Już w XVII wieku zaczęto tu strzelać. Jest największym poligonem artyleryjskim w Europie. Ma bogatą historię. Ale wyjątkowy, a nawet bezcenny pozostaje jeszcze z innego powodu. Przyrodniczego. Teren poligonu jest przyrodniczą perełką z dwóch powodów: bo przez kilkadziesiąt lat pozostaje w dużej części niezalesiony, a to sprzyja większej różnorodności roślin, a po drugie poligon zlokalizowano na rzadkich i ciekawych śródlądowych polach wydmowych w Europie. Obecność wojska należy uznać za korzystną dla przyrody poligonu. Militarny charakter obiektu ogranicza dostęp ludności cywilnej, co stwarza korzystne warunki dla bytowania rzadkich, unikających człowieka, gatunków zwierząt, w tym wilka. Występuje tu wiele gatunków owadów ujętych w czerwonej księdze lub liście zwierząt narażonych na wyginięcie. Są nimi skalnik alcyona, skalnik statilinus, czerwończyk nieparek, modraszek arion, trajkotka czerwona, poskocz krasny, siodlarka stepowa. Żyje tu również duża liczba rzadkich ptaków charakterystycznych dla terenów suchych jak lelek, świergotek polny czy dudek. Wielkopowierzchniowy charakter, położenie w warunkach pola wydmowego, a także występowanie całego szeregu rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt sprawia, że obszar poligonu stanowi przyrodniczy unikat w skali europejskiej.


Zdjęcia zostały wykonane przez pasjonata i miłośnika przyrody poligonu toruńskiego p. Jerzego Holca, któremu składam serdeczne podziękowania za udostępnienie przedmiotowych materiałów.


Zdjęcia z poligonu toruńskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych