Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
Struktura organizacyjna
Szef Zarządu
płk mgr inż. Jarosław Raca
 
Zastępca Szefa Zarządu
ppłk mgr inż. Artur Cichorski
 
Główny Księgowy
mgr Iwona Galant
Specjalista
mgr Grzegorz Honc
 
Szef Wydziału Organizacyjnego (WO)
ppłk mgr Rafał Nowacki
Szef Wydziału Budownictwa (WB)
Szef Wydziału Eksploatacji Nieruchomości (WEN)
ppłk mgr inż. Grzegorz Strycharz
Szef Wydziału Gospodarki Sprzętem Infrastruktury (WGSI)
ppłk mgr inż. Zbigniew Targosz
Szef Wydziału Nieruchomości i Zakwaterowania Wojsk (WNiZW)
ppłk Piotr Rosiak
Kierownik Wydziału Infrastruktury (WI)
inż. Krzysztof Kleszczewski
Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska (SOŚ)
mgr inż. Katarzyna Ratuszniak - Kawecka
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych (SZP)
mgr Dorota Zdunowska
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (POIN)
mgr inż. Leszek Jankowski
Szef Wydziału Infrastruktury Obronnej (WIO)
ppłk dypl. inż. Marek Baraniak
 
Rzecznik Prasowy
mgr Krzysztof Stasiewski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych