Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz
O nas

 

Witaj na stronie Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz został powołany do realizacji zadań w zakresie infrastruktury ogólno wojskowej, szkoleniowej i specjalnej.

Obszarem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania inwestycyjne realizowane są głównie na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Podstawowym zadaniem Zarządu jest gospodarowanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, realizacja zadań dotyczących eksploatacji, inwestycji i remontów nieruchomości oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, gospodarki energetycznej, komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrywania w ruchome składniki majątkowe niezbędne do wyposażenia i technicznego utrzymania nieruchomości, oraz planowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury wojskowej na wypadek mobilizacyjnego rozwinięcia i wojny, a także realizowanie przedsięwzięć związanych z zakwaterowaniem wojska.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych