Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

WB/PN/1/R/9 zad. 11608

Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego nr 11608 pn. „Przebudowa budynku biurowo-sztabowego    nr 1 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych przy  ul. Szubińskiej 105       w Bydgoszczy

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 08-10-2019

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: M.Pączkowska Czas wytworzenia: 2019-09-12 Udostępniający: Marzanna Pączkowska Czas udostępnienia: 2019-09-12 08:57 Ostatnia zmiana: 2019-12-05 15:03
generuj pdf
go-up
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413850
rzibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP