Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

WB/PN/3/R/9

Dostosowanie pomieszczeń w bud. 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej  na terenie kompleksu wojskowego Kutno

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 03-10-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Sonia Raatz Czas wytworzenia: 2019-09-17 Udostępniający: Sonia Raatz Czas udostępnienia: 2019-09-17 14:26 Ostatnia zmiana: 2019-11-04 13:33
generuj pdf
go-up
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413850
rzibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP