Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

SSTiP/PN/1/D/10

Dostawa wyposażenia warsztatu mechanika aparatów oddechowych wraz z urządzeniem do czyszczenia i impregnacjiubrań specjalnych dla CSLog w Grupie

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 22-10-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24951220-3

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Marzanna Pączkowska Czas wytworzenia: 2019-10-08 Udostępniający: Marzanna Pączkowska Czas udostępnienia: 2019-10-08 11:56 Ostatnia zmiana: 2019-10-24 15:10
generuj pdf
go-up
Kontakt

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413850
rzibydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP